Ekip

Kurucu ve Yazı İşleri Müdürü

Muratcan Zorcu

Koç Üniversitesi Tarih Bölümü
Doktora Öğrencisi

mzorcu21@ku.edu.tr


Editör

Nazlı Esen Albayrak

Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu

n.esenalbayrak@gmail.com


Teşekkür Listemiz

Talat Çelik

Deniz Emir

Ece Konuk

Alparslan Mimaroğlu


Yazarlar (*)

2022

2023

Muratcan Zorcu

F. Işıl Sevimli

Tutku Akın

Muratcan Zorcu

S. Galip Genç

Z. Engin Pekel

İrem Ertürk

Erdal Bilgiç

Ekin Bayur

Batuhan Aksu

S. Oğul Tuna

Mustafa Koç

Hakan Dumlu

B. Caner Şafak

Hatice Nur İçen

(*) Yazar listeleri yayın tarihleri esas alınarak hazırlanmıştır.