Ekip

Kurucu ve Yazı İşleri Müdürü

Muratcan Zorcu

Koç Üniversitesi Tarih Bölümü
Doktora Öğrencisi

mzorcu21@ku.edu.tr


Editör

Nazlı Esen Albayrak

Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu

n.esenalbayrak@gmail.com


Teşekkür Listemiz

Talat Çelik

Deniz Emir

Ece Konuk

Alparslan Mimaroğlu


Yazarlar (*)

2022

2023

(*) Yazar listeleri yayın tarihleri esas alınarak hazırlanmıştır.